1524767_551383824962492_1540385385_n1798482_547929588641249_2077723891_n1655941_547620735338801_10229029_n

Het zesde grote jaarlijkse sterilisatieproject van de Stichting Dierenbescherming Suriname, gehouden van 3 maart t/m 14 maart 2014 op het dierenasielterrein, is wederom een succes gebleken.

In totaal zijn 434 dieren onvruchtbaar gemaakt: 387 honden en 47 katten. 19 Honden zijn zelfs afgereisd vanuit Nickerie!
Dit keer hebben 5 Nederlandse dierenartsen de operaties uitgevoerd, bijgestaan door 10 assistenten. Elk jaar wordt deze groep georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname, onze ondersteunende stichting in Nederland.

Dit sterilisatieproject wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van de internationale februari- maand voor sterilisatie en castratie. Sinds aanvang van dit grote project in 2009 is het aantal operaties gestaag gegroeid van 160 in 2009 naar 557 in 2013!
Het lager uitvallend aantal in 2014 is te wijten aan de beschikbaarheid van minder fondsen en ook minder dierenartsen (in 2013 waren maar liefst 7 dierenartsen aan het werk!).

Desalniettemin hebben we toch kunnen rekenen op de sponsoring van Surinaamse bedrijven, waaronder Staatsolie NV, en daarnaast de steun van enthousiaste dierenartsen, paraveterinairen, stagiaires en vrijwilligers van zowel Nederlandse als Surinaamse bodem, die zich hebben opgegeven om mee te helpen met dit project.
De projectcoördinator, mevr. Farisha Imamdi, heeft het Surinaamse team fantastisch begeleid met steun van ongeveer 10 van onze eigen vrijwilligers. Ook de Stichting Henk Abrahams die het vangen, vervoeren en verzorgen van de Nickerie-honden op zich heeft genomen, en daarbij is ondersteund door Haukes NV, heeft met zeer enthousiaste vrijwilligers een waardevolle bijdrage geleverd. Tevens hebben de asielmedewerkers en -vrijwilligers wederom een extra taak gehad aan de verzorging van de gesteriliseerde zwerfhonden die 5 dagen post – operatief op het asiel moeten verblijven. Een taak die altijd met liefde en voldoening wordt volbracht.

Onze dank aan het hard werkend sterilisatie team en de super sponsoren die project 2014 hebben mogelijk gemaakt!

Ter aanvullende informatie:

De (operatie-) middelen die overblijven uit dit project worden gedurende de rest van 2014 gebruikt voor het “ongoing zwerfdieren sterilisatieproject” van het dierenasiel, alsook voor “high volume/ low cost” mini-sterilisatie projecten georganiseerd door de Stichting Dierenbescherming Suriname.