hoksponsoringHoksponsoring Programma

Algemene Informatie
Het dierenasiel van de Stichting Dierenbescherming Suriname dient sinds 2007 als noodopvang voor in de eerste instantie zwerfhonden en vervolgens tevens zwerfkatten. Inmiddels zijn meer dan 2000 dieren opgevangen.
Het gaat om de opvang van zieke- zwakke en weerloze dieren (puppies/kittens) onder de nog steeds omvangrijke zwerf- en straatdierenpopulatie. De dieren worden dagelijks voorzien van een schoon verblijf, goede voeding en de noodzakelijke medicatie. Het parasieten-vrij maken van de dieren, het vaccineren voor weerstandsopbouw plus het onvruchtbaar maken van de dieren (sterilisatie) valt onder het strikte beleid van het asiel.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat voor elk dier een nieuw baasje wordt gevonden door middel van adoptie.
Daarnaast is het zwerfdierenasiel een belangrijke faciliteit voor het uitvoeren van hoognodige sterilisatieprojecten ten einde de zwerfdierenpopulatie onder controle te houden en te verminderen, waarmee ook veel dierenleed wordt voorkomen.
Sinds 2009 vinden grootse sterilisatieprojecten plaats op het dierenasiel, waarbij tijdelijk onderdak voor herstel wordt geboden aan zwerfdieren zonder eigenaar/verzorger.
Het opvangen van zwerfdieren op het asiel kost veel geld. Het gaat daarbij niet alleen om de primaire verzorging van de dieren, maar tevens het onderhouden van de verblijven, de speelweides, de faciliterende gebouwen en het terrein in het algemeen.
De jaarlijkse opvangkosten voor een kat zijn USD 430,- en voor een hond komt het neer op USD 930,-. Deze gelden worden slechts vergaard door middel van sponsoring en donaties.
Zonder deze giften zou het zwerfdierenasiel niet kunnen voortbestaan!
asiel

 

 

 

Indeling Asiel
Het dierenasiel telt 26 algemene hondenhokken, waarvan 20 grote hokken voor lang verblijf en 6 kleinere hokken voor kort verblijf (bijvoorbeeld voor herstel na operatie) en doorstroom. Daarnaast is er een quarantaine unit met 6 kleine hokken waarin de binnengekomen honden eerst worden opgevangen en de meest intensieve verzoring plaatsvindt.
Na vaccinatie stromen de nieuwkomers door naar het algemene hondenverblijf.
Het kattenverblijf telt 3 grote ruimten waarin gemiddeld 6 tot 8 katten per ruimte opgevangen worden.
Daarnaast kent het kattenverblijf een quarantaine-ruimte en een ziekenboeg, waarin binnengekomen danwel zieke of herstellende katten kortdurend in kleinere kennels worden geplaatst. De bezetting van deze ruimten varieert van 4 tot 8 katten.

hoksponsoring2Speelweide 1 hoksponsoring3Kattenruimte 3
hoksponsoring1Hondenhokken nr. 16-26

Het Hoksponsoring programma
In 2013 introduceert het dierenasiel van de Stichting Dierenbescherming Suriname een nieuwe wijze van sponsoring:|
het hoksponsoring programma. Binnen dit programma wordt uw bedrijf sponsor van een hok voor de duur van 1 jaar, hetgeen desgewenst d.m.v. een bordje op het hok aan eenieder die het asiel bezoekt kenbaar wordt gemaakt.
Als hoksponsor helpt u mee met de dagelijkse verzorging van de asieldieren (voeding, medicatie), het schoonhouden en onderhouden van de hokken (schoonmaakmiddelen en reparaties) en het aankleden van de hokken voor een meer aangenaam verblijf (speeltjes, doeken, manden).
U dient te weten dat de dieren gemiddeld 3 maanden op het asiel aanwezig zijn oplopend tot 6 maanden, waarvan zij ongeveer 23 uur per dag in hun hok verblijven!
Het is ook mogelijk om sponsor te worden van 1 van de 2 speelweides binnen het hondenverblijf.
Tweemaal daags worden de honden zo veel mogelijk in groepsverband op deze speelgronden uitgelaten, waar ze naar hartelust kunnen rennen, spelen en hun behoeften kunnen doen. Deze weides moeten met grote regelmaat schoongemaakt worden, doch ook jaarlijks opnieuw voorzien worden van een nieuwe laag schelpzand en de omrastering en schaduwbomen moeten onderhouden worden. Voorts ontbreekt het nog aan speeltoestellen voor de actieve en ondernemende honden.

U begrijpt inmiddels wel: Op het asiel is het werk nooit klaar!
hoksponsoring4
Helpt u ons de dieren helpen?
Wordt dan in 2015 Hoksponsor van het dierenasiel van de Stichting Dierenbescherming Suriname!

Meer info:

Tarieven
Deelnameformulier
Plattegrond hondenverblijf
Plattegrond kattenverblijf
Algemene info