In februari 2009 is de eerste inventarisatie van de zwerfhonden in Paramaribo van start gegaan. Hiervoor is een stagiaire samen met een aantal vrijwilligers 3 maanden lang in de avonduren met de auto alle honden op straat gaan tellen. Alle honden werden genoteerd op een formulier, waarbij ook vermeld werd of het ging om een mannetje of een wijfje, was het een volwassen hond of een pup en droeg de hond een halsband?
Het aantal getelde zwerfhonden was in 2009 rond de 1500 stuks in heel Groot Paramaribo. De dichtheid van het aantal zwerfhonden is  het grootst in de wijk Beekhuizen (22 honden per km2), op de voet gevolgd door Flora en het Centrum. Het aantal wijfjes per km2  is het grootst in het ressort Flora en het Centrum. Dit is belangrijke informatie om de invloed van het steriliseren van wijfjes op de populatiedichtheid te kunnen inschatten.

In februari 2010 is er wederom een telling uitgevoerd van Paramaribo. Helaas was er in februari 2011 geen coordinator beschikbaar voor het inventarisatieproject. De bedoeling is dat deze telling jaarlijks of maximaal tweejaarlijks herhaald wordt, zodat er ingeschat kan worden of het aantal getelde zwerfhonden door de jaren heen daalt.