Missie & Visie

Missie

Wij werken aan een maatschappij waarin dierenwelzijn een belangrijke plaats inneemt, de bewustwording hiervan zich verder ontwikkelt en in het bijzonder de zwerfdierenpopulatie zal zijn verdwenen. We doen dit onder andere door de overpopulatie te reduceren via sterilisatieprogramma’s, goede tijdelijke opvang en verzorging van zwerfdieren in het dierenasiel, het bieden van een dierwaardig afscheid middels crematie, voorlichting aan de gemeenschap over het verantwoordelijk omgaan met dieren en het leveren van een significante bijdrage aan het wettelijk kader voor dierenwelzijn en de handhaving hiervan.

Visie

Uitgaande van de erkenning van de intrinsieke waarde van het individuele dier is het ideaalbeeld een diervriendelijke samenleving waarbij mensen en dieren in Suriname in harmonie samenleven.

Waarden

Principieel gedrag: wij zijn open, eerlijk en transparant in onze relatie met de asielmedewerkers, vrijwilligers, donoren en de gemeenschap. Wij behandelen de dieren en ook alle betrokkenen met integriteit, respect en liefdevolle zorg. 

Leiderschap: wij oefenen leiderschap uit in de bescherming van dieren en bevordering van dierenwelzijn door het tonen van initiatief, moed, mededogen, wijsheid, een weloverwogen besluitvorming, voorspraak en het geven van het goede voorbeeld.

Samenwerking: door deelgenootschappen en strategische verbonden te vormen met hen die onze visie, waarden en ons respect voor dieren delen, kunnen we meer bereiken dan alleen. Door ons leiderschap kunnen wij samenwerkingsverbanden initiëren en aansturen, en naar de gemeenschap toe als autoriteit binnen deze samenwerkingen optreden. 

Leren: wij erkennen te moeten groeien en leren door constante evaluatie van onze aanpak, benadering en het effect van ons werk, en door samenwerking en overleg met derden.

Verantwoordelijkheid: dierenwelzijn is niet alleen de verantwoordelijkheid van de DBS. Het is ook een taak van de gemeenschap, individuele personen binnen die gemeenschap en de overheid. Wij zetten ons in om samen met hen door voorlichting en andere initiatieven de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn te bevorderen. 

Vertrouwen en transparantie: wij werken op basis van een meerjarig beleidsplan en aansluitend hierop de jaarplannen. In het kader hiervan leggen we verantwoording af aan de gemeenschap, zodat men ons kan vertrouwen. Wij meten, volgen en rapporteren regelmatig over wat we bereikt hebben en wat (nog) niet.  

Autoriteit: door de som van onze afzonderlijke waarden kunnen wij de autoriteit zijn in Suriname op het gebied van het werken aan een diervriendelijke samenleving waarbij mensen en dieren in Suriname in harmonie leven, in het bijzonder een samenleving zonder zwerfdierenpopulatie. Wij kunnen de problematiek en  vraagstellingen vanuit de gemeenschap aannemen en kanaliseren voor een effectieve en efficiënte oplossing. 

Algemeen
+597 8827127,  ma t/m vrij: 08.00 – 18.00 u.

Dierenvervoer
+597 8732216,  ma t/m vrij: 08.00 – 18.00 u.

Dierenasiel
+597 547123,  ma t/m za: 08.00 – 18.00 u.

Asiel
Ma t/m za: 10.00–12.00 u. en 15.00–17.00 u.
Zon- en feestdagen gesloten.

Dierencrematorium
Elke dag aanleveren tussen 8.00 – 17.30 u.
Open op zon- en Feestdagen.

Bezoekadres
Kanangalaan 32, Paramaribo
(Cultuurtuin, schuin tegenover de Paramaribo Zoo)

Postadres
Uranusstraat 92, Paramaribo

E-mail
dierenbeschermingsuriname@gmail.com

Algemeen
+597 8827127,  ma t/m vrij: 08.00 – 18.00 u.

Dierenvervoer
+597 8732216,  ma t/m vrij: 08.00 – 18.00 u.

Dierenasiel
+597 547123,  ma t/m za: 08.00 – 18.00 u.

Asiel
Ma t/m za: 10.00–12.00 u. en 15.00–17.00 u.
Zon- en feestdagen gesloten.

Dierencrematorium
Elke dag aanleveren tussen 8.00 – 17.30 u.
Open op zon- en Feestdagen.

Bezoekadres
Kanangalaan 32, Paramaribo
(Cultuurtuin, schuin tegenover de Paramaribo Zoo)

Postadres
Uranusstraat 92, Paramaribo

E-mail
dierenbeschermingsuriname@gmail.com

Stg. Dierenbescherming Suriname © 2023. All Rights Reserved. Designed by Sow Creative Digital Solutions N.V.