Gedomesticeerde dieren
Met name gedomesticeerde dieren hebben recht op een goede verzorging en zijn daarvoor afhankelijk van hun eigenaar. Eigenaren hebben dus een (wettelijke) zorgplicht. Helaas is het zo dat niet alle eigenaren die plicht nakomen. Ook scheppen sommige mensen er genoegen in dieren te mishandelen. Met als gevolg dat veel dieren in Suriname onnodig lijden. De Dierenbescherming wil daar een eind aan maken. Ons streven is: de bevolking van Suriname ertoe bewegen dieren correct te behandelen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht ras, religie of opvattingen.

Wilde dieren
Voor wat betreft de dieren die vrij in de natuur leven, willen wij voorkomen dat hun natuurlijke verblijfplaatsen worden vernietigd, vergiftigd of verstoord, of dat van bepaalde soorten zodanige aantallen worden gevangen of gedood, dat zij met uitroeiing worden bedreigd. Ook proberen wij te voorkomen dat er wordt gehandeld tegen wetten en regelingen in verband met de bescherming van bepaalde dieren, en maatregelen te nemen of te bevorderen dat die diersoorten zoveel mogelijk een natuurlijk bestaan kunnen leiden.
 
Dieren in gevangenschap
Wat betreft dieren in gevangenschap (huisdieren, vee, pluimvee, wildlife, et cetera), willen wij bevorderen dat zij goed worden verzorgd en in omstandigheden leven die aanvaardbaar zijn volgens de maatstaven van menselijkheid, zonder dat op onredelijke wijze of nodeloos aan een dier pijn of letsel toegebracht wordt, de gezondheid van het dier wordt benadeeld of het dier wordt gekweld.

Grondbeginselen

In ons werk gaan wij uit van twee grondbeginselen:
1. De erkenning van de eigenwaarde van dieren.
Alle dieren hebben een eigenwaarde. Dat betekent dat dieren het waard zijn om met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit.

2. Zorgplicht
Het is de plicht van de mens, onafhankelijk van verschillen in religie of filosofische opvattingen, om dieren te beschermen, om hen goed te behandelen, hun vrijheid en hun eigen levenssfeer te respecteren en hun leven te sparen voor zover dat mogelijk is.

respect