Het Nickerie Sterilisatie Project i.s.m. Stg Henk Abrahams

Sinds meer dan 1 jaar wezen berichten uit Nieuw Nickerie op een groeiend en verergerend straathondenprobleem met verkeers- en persoonlijke onveiligheid tot gevolg. Lokaal zijn naar  oplossingen gezocht, echter bij gebrek aan dierenwelzijnactiviteiten en dierenartsencapaciteit neigden deze oplossingen in de richting van nog meer dierenleed: het massaal afmaken van straathonden! Uit talloze ervaringen in landen over de gehele wereld en uit talrijke internationale studies is gebleken dat het massaal afmaken van zwerfdierenpopulaties weinig effectief is en dus geen oplossing!

De stichting Dierenbescherming Suriname en de stichting Henk Abrahams hebben voor dit project de handen ineen geslagen om met vereende kracht het grootschalig afmaken van zwerfhonden in Nickerie te voorkomen.
Beide stichtingen dragen de overtuiging dat een grootschalig sterilisatie en castratie project, de enige manier is om het zwerfhondenprobleem in Nickerie op een humane wijze aan te pakken. Door het onvruchtbaar maken van zwerfhonden wordt voorkomen dat de populatie zich uitbreidt. De pups die geboren worden uit zwerfhonden, worden vaak zelf ook weer zwerfhonden. Ook wordt door sterilisatie enorm veel dierenleed voorkomen, want zwerfhonden lijden een ellendig bestaan en hetzelfde lot overkomt de ‘zwerfpuppies’.

Van woensdag 23 april t/m zaterdag 26 april 2014 heeft het eerste Nickerieproject plaatsgevonden. Maar liefst 100 dieren zijn in deze 4 dagen gesteriliseerd door 2 elkaar aflossende dierenartsen teams met ondersteuning van een groep enthousiaste vrijwilligers van de Stg Henk Abrahams. Ook lokale dierenliefhebbers hebben spontaan hulp geboden. Daarnaast hebben de plaatselijke politie en het leger het project intensief begeleid, hetgeen een unieke en zeer gewaardeerde samenwerking betrof. Tenslotte is het project tot stand gekomen met sponsoren en donateurs zowel uit Nickerie als uit Paramaribo. Onze dank aan al deze betrokkenen is groot. Zij hebben het project motto “Samenwerken aan een diervriendelijke samenleving” op een fantastische wijze vorm en inhoud gegeven.

nick-11 nick-10 nick-9 nick-8
nick-6 nick-7 nick-5 nick-4
nick-3 nick-2 nick-1