poster ster project 2016

In maart 2016 heeft de Stichting Dierenbescherming Suriname i.s.m. de Stichting Vrienden van de DBS haar jaarlijkse grote sterilisatieproject gehouden. Ook dit jaar was er weer een groot team samengesteld van Nederlandse en Surinaamse dierenartsen, assistentes en vrijwilligers om in twee weken tijd zoveel mogelijk dieren onvruchtbaar te maken. Met een resultaat van 579 dieren, 515 honden en 64 katten, was het project een groot succes!

Onder de dieren waren meer dan 40 honden en katten afkomstig uit Nickerie. Zij werden gevangen en opgehaald door de Stg. Henk Abrahams met ondersteuning van Kuldipsingh Group N.V.  Na de operatie werden de patiënten ook weer door hen teruggebracht. Een fantastische onderneming t.b.v. de dieren in Nickerie!

Onze grote dank aan allen die hebben bijgedragen en meegewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van wederom een geslaagd sterilisatieproject!