De Stichting Dierenbescherming Suriname is opgericht op 1 augustus 2001 en gevestigd te Paracropped-dbs_favicon.jpgmaribo.
Wij zijn aangesloten bij de World Society for the Protection of Animals (WSPA).

Onze stichting heeft ten doel alles te doen wat in het belang is van dieren en het dierenleven in Suriname, onder meer door:
• te waken tegen mishandeling van dieren;
• te bevorderen dat dieren in gevangenschap, huisdieren, vee, pluimvee, et cetera, goed worden verzorgd en in diervriendelijke
omstandigheden leven;
• hulp te verlenen aan zieke en gewonde dieren bij ongevallen;
• mensen te informeren over het werk van de dierenbescherming.

Wij worden ondersteund door De Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname in Nederland
die met kennis en geld haar steentje bijdraagt om de leefomstandigheden van dieren in Suriname te verbeteren.